Wij helpen u graag!

Bel of mail ons voor meer informatie.

088 - 99 88 990

Het HIN heeft met alle verzekeraars een contract 
De verzekeraar kan vragen om onze AGB-codes:
(22) 220087
of 06280704

Let op: bij elk bezoek aan het HIN
dient u zich te kunnen legitimeren!

Let op: als gevolg van de wet op de privacy (AVG) kan het HIN alleen nog patienten accepteren die over een DigiD code beschikken!

Complimenten werkgever

 • Complimenten werkgever donderdag, 29 november 2018

  Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop jullie mijn dringende vraag of 1 van mijn medewerkers op korte termijn geholpen zou kunnen worden aan zijn liesbreuk ingevuld hebben. Allereerst Anita die -ondanks jullie volle agenda- voor onze slager die we echt niet kunnen missen een plekje wist te vinden op een dag die toch eigenlijk al vol gepland was. Daarnaast ook complimenten aan Lisette die mijn collega de volgende dag in meerdere gesprekken alle benodigde informatie heeft gegeven en ook mij nog belde dat alles geregeld was. Binnen 1 week geholpen worden, hoe fijn is dat. Ik heb veel ziekenhuizen gebeld maar niemand die extra moeite wilde doen. Jullie waren de eerste. Dames complimenten ook namens mijn collega. Met vriendelijke groet, Sylvia Wijsman Directeur Lees meer...

Nieuws

 • Irene Groenink over ZBC's dinsdag, 25 september 2018

  Zelfstandige behandelcentra maken de zorg goedkoper en patiënten zijn tevreden, maar financieel hebben ze het moeilijk. Irene Groenink, directeur van Annatommie mc, wil meer erkenning van de overheid en zorgverzekeraars. Lees meer...

 • NZa: wachttijden zorg lopen de spuigaten uit dinsdag, 16 januari 2018

  De Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) constateert onacceptabele wachttijden in de zorg. Voor een aantal specialismen in de medisch-specialistische zorg zijn de wachttijden te lang. Zo kan de wachttijd voor een poliklinisch bezoek aan de oogarts in Noordoost-Nederland oplopen tot ruim negen weken, terwijl de norm vier weken is. Voor dagbehandeling in een ziekenhuis is de norm 6 weken (zie: Treeknormen). Komt u echter voor een behandeling naar het Heelkunde Instituut dan wordt u al binnen 2 weken geholpen. Lees meer...

Ervaring oud-patiënten

FAQ = Frequently Asked Questions. Hieronder vindt u de vragen die ons vaak worden gesteld.

Waarom behandelen in een aparte kliniek en niet in een ziekenhuis?

- De behandelingen van het HIN hebben niet de complexe omgeving van een ziekenhuis nodig. Voor dagbehandelingen is geen intensive care unit nodig of een uitgebreide cardiologische afdeling. De chirurgen doen op een dag vijf, zes dezelfde operaties achter elkaar. Daardoor worden onze chirurgen specialist. Hierdoor kan het HIN goedkoper, beter, en sneller werken.

Is het HIN een commerciële instelling?

- Een IMSZ zoals het Heelkunde Instituut Nederland mag geen winstoogmerk hebben. Tevens moeten instellingen voldoen aan de zogenaamde transparantie-eisen om door de overheid toegelaten te worden als erkende instelling. De transparantie-eisen gaan over de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van instellingen en over de toegang tot de Ondernemingskamer (het enquêterecht van cliëntenraden).

Wat is het HIN nu eigenlijk: een ziekenhuis, een ZBC, IMSZ, of een privékliniek?

- Het HIN is géén privékliniek, het was een ZBC, maar die categorie is met de invoering van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) opgeheven en gewijzigd in Instelling voor medisch-specialistische zorg (IMSZ). Je zou het HIN een ziekenhuis voor dagbehandelingen en shortstay kunnen noemen.

De functie ligt vooral in de planbare (niet-acute) zorg, en zorg waarvoor de patiënt niet hoeft te worden opgenomen. Een IMSZ is een door de overheid erkende instelling waarvoor een vergunning is afgegeven . Er dient sprake te zijn van een zorginhoudelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer medisch specialisten en van verzekerde basiszorg. Het HIN heeft geen winstoogmerk.

Raakt de chirurg niet verveeld als hij/zij telkens dezelfde operaties moet doen?

- Elke operatie is maatwerk en nooit lopende band werk, iedere patiënt is immers uniek. Er zijn geen cijfers die aantonen dat een zekere monotonie in de operatiekamer ten koste zou gaan van de concentratie. Instellingen zoals het HIN zijn simpelweg ambitieuzer en meer resultaatgericht dan de meeste traditionele ziekenhuizen.

Is mijn behandeling verzekerd?

- Niet alle behandelingen zijn opgenomen in het basispakket. Vergoedingen voor behandelingen zoals sterilisaties en besnijdenissen zijn afhankelijk van het pakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Operaties aan breuken en galblazen worden wel vergoed in het basispakket. Controleer bij twijfel uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Waar kan ik behandeld worden?

Zie het onderstaande overzicht:

 

  Liesbreuk-operaties Galblaas-verwijdering
Locatie Amsterdam ja ja
Kliniek Rozendaal (bij Arnhem) ja nee
Locatie Rotterdam ja ja

 

Hoe snel kan ik weer aan het werk of mijn dagelijkse activiteiten hervatten?

- De arts zal u bij ontslag na de ingreep hierover advies op maat geven, maar hier volgen enkele vuistregels:

 • Liesbreuken: na twee weken
 • Galblazen: binnen één à twee weken

Bij endoscopische/laparoscopische operaties (kijkoperaties) verloopt het herstel meestal sneller en is de pijn vaak minder dan bij een open operatie. Deze methodes zijn echter niet onder alle omstandigheden geschikt.

Hoe groot is de kans op terugkeer van de problemen die ik heb (recidive)?

Bij liesbreuken
- Het recidive-percentage voor het HIN ligt sinds de start in 2005 op minder dan 1% !!

In Nederland worden jaarlijks tussen de 14% - 17% recidief (terugkerende) liesbreuken geopereerd. Dit zijn patiënten die in het verleden voor dezelfde klacht behandeld zijn, maar na verloop van tijd opnieuw onder het mes moeten voor dezelfde klachten. Tussen de 34% en 42% van de chirurgen in Nederland verrichtte in de periode 2002-2003 een operatie voor een liesbreuk zonder gebruik te maken van een 'matje'. Hiervoor had een 'non tension' methode met 'matje' toegepast moeten worden. Voor andere buikwandbreuken ligt dit percentage nog hoger. Minder dan 20% van de chirurgen in Nederland beheerst de endoscopische techniek voor buikwandchirurgie waarbij met een flexibele slangen in het lichaam kan worden gekeken en geopereerd.

In buitenlandse klinieken houdt slechts 1,5% van de patiënten ernstige klachten over na behandeling aan een liesbreuk, in Nederland bedroeg dit 15% (2003).M.a.w. in een op de zeven gevallen keert de liesbreuk na operatie terug en moet de ingreep voor de tweede keer worden uitgevoerd. Een op de drie patiënten houdt last van pijnklachten, door beschadiging van zenuwen in het operatiegebied.

Bij het Heelkunde Instituut Nederland is het streven dat het recidiefpercentage voor liesbreukoperaties lager is dan 1,5 procent. Chronische pijnklachten na operatie mogen niet vaker dan in 5 procent van de gevallen voorkomen. Het werkverzuim na operatie wil het instituut terugbrengen van zes naar twee weken.